Bảo Mật Website - LÊ VĂN PHÚ

Cấu trúc cơ bản trong c

hackerpro536 - 28/8/17
Mã (c): #include<stdio.h> #include<stdlib.h> main() {     int opt;     void ques1(void);...

Bảng giá hosting linux

Bảng giá hosting linux​Hosting là dịch vụ lưu trữ và duy trì website, là không gian lưu trữ trên một máy chủ (Server), kết...

Giữ liên hệ

Tôi là Ai ?

hackerpro536
Họ & Tên:
LÊ VĂN PHÚ
Nghề Nghiệp:
Security Analyst
Tôi là một người yêu công nghệ và an ninh mạng, tôi thành lập Diễn Đàn Hacker Việt Nam (HVNGroups.Net) từ năm 2012 đến nay, tham gia nhiều dự án tấn công và phòng thủ an ninh mạng lớn trong và ngoài nước. Tôi tự thấy mình chưa giỏi, tôi muốn cùng tìm hiểu với bạn!