Hướng dẫn đổi mật khẩu OpenLiteSpeed Webadmin Console

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

OpenLiteSpeed Webadmin Console là gì?

OpenLiteSpeed Webadmin Console là một giao diện đồ họa dựa trên trình duyệt được tích hợp trong OpenLiteSpeed để quản lý và chỉnh sửa cấu hình của máy chủ web. Điểm mạnh của OpenLiteSpeed so với Apache và nginx là tính năng này được tích hợp sẵn, cho phép người dùng truy cập vào nó qua địa chỉ IP:7080 mặc định.

Giao diện điều khiển OLS WebAdmin cung cấp một cách dễ dàng và trực quan để thực hiện các thay đổi cấu hình trên OpenLiteSpeed, cho phép người dùng mới sử dụng OLS cũng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác.

Nếu bạn quên hoặc không biết mật khẩu OpenLiteSpeed Webadmin Console thì hãy xem hướng dẫn đổi mật khẩu OpenLiteSpeed Webadmin Console bằng command line này nhé.

Bước 1: Login SSH vào VPS của bạn bằng quyền root

Để thực hiện Reset pass OpenLiteSpeed Webadmin Console , các bạn cần SSH vào VPS với quyền root. Nếu chưa biết cách SSH vào VPS thì bạn có thể xem qua hướng dẫn bên dưới để thực hiện.

Sau khi đã SSH vào VPS thành công , các bạn cần thực hiện chạy lệnh bên dưới.

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh 

Sau đó bạn sẽ điền các thông tin sau:

  • User name: Các bạn điền admin.
  • Password: Điền pass mới cần reset.
  • Retype password: Nhập lại pass mới.

Bước 2: Khởi động lại OpenLiteSpeed

Sau khi thay đổi thông tin xong bạn cần khởi động lại dịch vụ bằng 2 lệnh sau để đảm bảo OpenLiteSpeed Webadmin Console được cập nhật thông tin mới

systemctl restart lsws systemctl restart lscpd 

Tổng kết

Đây là một hướng dẫn nhanh và đơn giản từ LPTECH về cách đặt lại mật khẩu cho OpenLiteSpeed Webadmin Console. Với OpenLiteSpeed Webadmin Console, người dùng có thể tùy chỉnh và tối ưu hóa cấu hình của máy chủ OpenLiteSpeed của họ một cách dễ dàng. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người để họ cũng có thể hưởng lợi từ nó.

Dịch vụ seo