Hướng dẫn xoá Google Analytics Universal mới nhất

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Một số người dùng đang gặp vấn đề khi muốn xoá tài khoản Google Analytics Universal ra khỏi GA của mình nhưng không xoá được, đây là hướng dẫn dành cho bạn.

Lỗi khi xoá Google Analytics Universal

Người dùng gặp lỗi trên cộng đồng trợ giúp của Google

Thông báo lỗi khi tiến hành Xoá thuộc tính GA Universal.

Vậy nguyên nhân là do đâu ?

Google có ghi rất rõ nguyên nhân để bạn có cách xử lý, hãy xem thật kỹ thông báo lỗi khi xoá nhé.

Ví dụ: This property is part of a link between a Universal Analytics property and a Google Analytics 4 property and can't be deleted.

Tức là ý nói, Thuộc tính Universal Analytics này đang được liên kết (tích hợp) với GA4 rồi nên bạn không thể xoá, ý nói bạn cần huỷ liên kết đó trước khi tiến hành xoá, tương tự với các thông báo khác cũng làm tương tự.

Cách xử lý xoá Google Analytics Universal

Đầu tiên, bạn cần ngắt kết nối tài nguyên từ thuộc tính Universal Analytics này tới các tài nguyên khác. Trong trường hợp này của tôi là đang liên kết đồng bộ với thuộc tính GA4.

Nên giờ cần tiến hành xoá liên kết giữa Universal Analytics với GA4.

Kiểm tra từ phía GA4

Kiểm tra xem ở thuộc tính GA4 có đang thông báo nhận kết nối hay không.

Nó thông báo "Connected" thế này là có nghĩa đang kết nối, đúng như vấn đề khi xoá GA Universal.

Huỷ kết nối

Bạn cần mở cài đặt thuộc tính Universal Analytics lên, vào đúng phần Admin của Universal Analytics website bạn cần xoá sau đó thao tác như ảnh.

Ấn Huỷ

Xoá kết nối thành công

Sau khi huỷ kết nối thành công, thì tiến hành quay trở lại Xoá Universal Analytics nhé.

Xoá Universal Analytics

Bấm xoá

 

Chọn Di chuyển vào Thùng rác (move to trash)

Chọn Xoá Thuộc Tính

Như vậy là bạn đã hoàn thành quá trình xoá Google Analytics Universal thành công. 

Thuộc tính sẽ được đưa vào Thùng rác và bạn có thể khôi phục trong 30 ngày, sau 30 ngày, thuộc tính sẽ bị xoá vĩnh viễn khỏi tài khoản, không thể khôi phục, hãy cẩn thận trước khi xoá.

Thông báo: Vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, Google Analytics 4 đã thay thế Universal Analytics và tất cả thuộc tính Universal Analytics đã bắt đầu bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn chưa thiết lập xong thuộc tính Google Analytics 4, hãy sử dụng Trợ lý thiết lập để hoàn tất quá trình thiết lập.

Dịch vụ seo