Bạn đã cài đặt Bản ghi hỗ trợ thẻ Google chưa?

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Giới thiệu về Bản ghi Hỗ trợ thẻ
Xác thực trang web và cấu hình Analytics của bạn ngay lập tức.
Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google là công cụ xác thực nhanh, chẩn đoán và gỡ rối dữ liệu. Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google cho phép bạn xác thực nhanh trang web của bạn và phân tích triển khai Analytics. Bằng cách ghi lại quy trình hoạt động của người dùng quan trọng, bạn có thể tìm thấy và khắc phục các vấn đề chưa được giải quyết, có thể dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc bị hỏng trong các thuộc tính và chế độ xem Analytics của mình. Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google cũng có thể được sử dụng để xem lại thẻ của bạn trên các sản phẩm khác của Google, chẳng hạn như AdWords, DoubleClick và Trình quản lý thẻ.
 
Tóm tắc nội dung về Vấn đề sai dữ liệu
 1. Cách hoạt động của Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
 2. Báo cáo Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
 3. Ai nên sử dụng Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
 4. Điều kiện tiên quyết để sử dụng Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
 5. Hạn chế của Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
 6. Bảo mật
 7. Tài nguyên có liên quan
Vấn đề sai dữ liệu
Dữ liệu sai trong giải pháp phân tích web có thể tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn theo một số cách. Đối với người mới sử dụng, cần dành thời gian, công sức và chi phí để phát hiện, chẩn đoán và khắc phục các vấn đề về dữ liệu. Có thể khó tách riêng dữ liệu đúng khỏi dữ liệu sai, đặc biệt là đối với các trang web có khối lượng dữ liệu cao. Các hành động dựa trên các giả định sai có khả năng không hiệu quả, nếu không thực sự phản tác dụng. Và bạn có thể bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nếu dữ liệu ban đầu của bạn hợp lệ.
 
Analytics hiện đang thường xuyên thực hiện chẩn đoán tự động đối với các thuộc tính của bạn. Những chẩn đoán này chắc chắn hữu ích, nhưng phải chịu những hạn chế nhất định, chẳng hạn như:
 
 • Chẩn đoán chỉ có thể được áp dụng cho dữ liệu mà bạn đã thu thập, vì vậy, bất kỳ dữ liệu bị hỏng hoặc sai nào đều đã là một phần của tài khoản của bạn.
 • Chẩn đoán không thể thu thập thông tin các trang được bảo vệ bằng tường xác thực hoặc thông tin đăng nhập hoặc các trang là một phần của luồng trang động, chẳng hạn như quy trình thanh toán thương mại điện tử.
 • Chẩn đoán không hiểu cấu trúc trang web của bạn hoặc cách người dùng có thể di chuyển giữa các trang.
 • Chẩn đoán không thể cho bạn biết liệu vấn đề đã được khắc phục hay chưa cho đến khi dữ liệu khác được thu thập và xử lý. Vào thời điểm đó, bạn có thể đã thu thập nhiều dữ liệu sai hơn nếu việc khắc phục không hiệu quả.
Cách hoạt động của Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google là một phần của tiện ích Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google cho trình duyệt Chrome. Khi Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google đang hoạt động, bạn có thể ghi lại các thẻ, sự kiện và tương tác cho bất kỳ loạt trang hoặc trang web tùy ý nào mà bạn truy cập. Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google có thể được sử dụng để ghi lại tất cả các trang tạo nên quy trình đầy đủ của người dùng, ngay cả khi một phần của quy trình không xảy ra trên tên miền chính của bạn.
 
Ví dụ: một quy trình của người dùng điển hình có thể bắt đầu với người dùng tìm kiếm các sản phẩm của bạn trên web, sau đó nhấp vào quảng cáo có trả tiền hoặc liên kết không phải trả tiền kết quả để đưa người dùng đến trang web của bạn. Người dùng có thể duyệt qua catalô sản phẩm của bạn, thêm sản phẩm vào giỏ hàng (có thể được lưu trữ trên một tên miền khác), xem lại đơn đặt hàng, cung cấp thông tin giao hàng và thanh toán, nhấp vào nút Gửi đơn đặt hàng và cuối cùng quay trở lại trang Cảm ơn bạn của trang web nơi bạn ghi lại Mục tiêu hoàn thành.
 
Với Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google được bật, mỗi trang trong số các trang này là một phần của bản ghi, ngay cả những trang không phải là một phần của trang web của bạn hoặc được tạo tự động (chẳng hạn như trang Xem lại đơn đặt hàng của giỏ hàng). Đối với mỗi trang trong quy trình, Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google thực hiện một số thử nghiệm và tập hợp thông tin về các kết quả để báo cáo cho bạn khi việc ghi lại hoàn tất. Báo cáo Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google chỉ bao gồm dữ liệu được thu thập bởi quy trình của riêng bạn; báo cáo sẽ không lộn xộn với thông tin từ các hoạt động của người dùng khác.
 
Bạn có thể lưu bản ghi và phân tích lại sau đó. Điều này có nghĩa là bạn có thể thay đổi cấu hình tài khoản Analytics của mình và xem tác động của những thay đổi đó bằng cách chạy lại bản ghi so với cấu hình mới. Bạn không cần phải lặp lại các bước ghi. Điều này cho phép bạn xác thực và tinh chỉnh cấu hình của mình trong thời gian thực.
 
Lưu ý: khi phân tích lại bản ghi, lượt truy cập trong bản ghi đó không được gửi đến Analytics, vì vậy dữ liệu của bạn không bị ảnh hưởng khi gỡ rối và tinh chỉnh cấu hình của bạn.
 
Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google cũng có thể xem lại các thẻ của bạn trên các sản phẩm khác của Google và trên các trang web không phải của Google.
 
Báo cáo Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google cung cấp 2 báo cáo chi tiết:
 
Báo cáo Hỗ trợ thẻ
Báo cáo Hỗ trợ thẻ hiển thị tất cả các thẻ được kích hoạt trên tất cả các trang mà bạn truy cập trong suốt phiên ghi lại. Các thẻ này bao gồm các thẻ Google, ví dụ: thẻ mã theo dõi Analytics, thẻ Trình quản lý thẻ của Google và thẻ Tiếp thị lại DoubleClick, cũng như các thẻ của bên thứ ba (không phải của Google) có thể chứa hoặc quản lý các thẻ Google.
 
Báo cáo Analytics
Báo cáo Analytics cho biết dữ liệu được ghi lại của bạn sẽ trông như thế nào khi được xử lý bởi các cấu hình Analytics hiện tại. Bạn có thể chọn trong số tất cả các thuộc tính và chế độ xem của mình để xác minh trang web và triển khai Analytics. Bạn có thể thay đổi cấu hình Analytics của mình và dễ dàng phân tích lại các bản ghi để kiểm tra và tinh chỉnh triển khai đó.
 
Ai nên sử dụng Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google được thiết kế nhắm đến hai đối tượng chính:
 
Nhà tiếp thị - bất kỳ ai đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu Analytics. Nhà tiếp thị có thể sử dụng Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google để xác thực nhanh rằng trang web của họ và cấu hình Analytics đang phối hợp tốt với nhau.
 
Nhà phát triển - bất kỳ ai thực sự xây dựng các sản phẩm web và triển khai Analytics hoặc thẻ khác. Nhà phát triển có thể nhận được thông tin chi tiết về hoạt động của các thẻ mà họ đã triển khai để họ có thể xác thực sản phẩm của mình và khắc phục sự cố.
 
Điều kiện tiên quyết để sử dụng Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
Hiện tại, Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google chỉ có sẵn dưới dạng là một phần của tiện ích trình duyệt Chrome Hỗ trợ thẻ Google.
 
Hạn chế của Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google
 • Bản ghi chưa được lưu chỉ là tạm thời; chúng được lưu trữ cho đến khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt hoặc bắt đầu bản ghi mới.
 • Việc lưu bản ghi chỉ giữ lại phần Analytics của bản ghi; phần Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google và báo cáo có liên quan không được lưu. Bạn có thể in báo cáo của mình sang PDF nếu bạn muốn giữ lại chúng.
 • Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.
Bảo mật
Các phiên được ghi lại bởi Bản ghi Hỗ trợ thẻ Google là bảo mật. Hoạt động trực tuyến của bạn không được lưu trữ hoặc theo dõi bởi tiện ích (ngoài lưu lượng lượt truy cập được gửi đến Analytics dưới dạng một phần của phân tích).
 
Ngoài ra, cũng lưu ý rằng tiện ích Chrome sẽ tự động được định cấu hình để không chạy trong tab Ẩn danh. Bạn có thể định cấu hình tiện ích để chạy chúng trong cửa sổ Ẩn danh từ Tìm hiểu thêm về quản lý tiện ích của Chrome.
 
Tài nguyên có liên quan từ google cung cấp:
Bạn có thể tham khảo các bài viết về Dịch vụ seo và dịch vụ bảo mật của chúng tôi nhé.
Dịch vụ seo

Tags