Lỗ hổng bảo mật Clickjacking trong thiết kế web

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Yo, hôm nay mình sẽ giới thiệu về Clickjacking, nó là gì, cách nó hoạt động ra sao và cách ngăn chặn nó .... nhé :v

Clickjacking là gì?

Clickjacking là một hình thức tấn công đánh lừa người dùng nhấp chuột vô ý vào một đối tượng trên website. Khi nhấp chuột vào một đối tượng trên màn hình, người dùng nghĩ là mình đang click vào đối tượng đó nhưng thực chất họ đang bị lừa click vào một đối tượng khác > đã bị làm mờ hay ẩn đi. Kẻ tấn công có thể sử dụng kỹ thuật tấn công này cho nhiều mục đích. Đánh cắp tài khoản người dùng, lừa click vào quảng cáo để kiếm tiền, lừa like page hoặc nguy hiểm hơn là cài một webshell lên máy chủ web.

Clickjacking

Cách hoạt động của Clickjacking

Giả sử mình có 1 cái video super hot về ... Ngọc Trinh chẳng hạn  đang rất hot, ai cũng muốn xem. Vẫn là Mal - đực rựa phá hoại, hắn thấy rằng đây là một cơ hội tốt để trôm ít coin  site của mình đang chạy có tên là www.bach.com, Mal có thể build 1 website của hắn có link same same trang của mình, và thêm iframe có đường dẫn tới site của mình ... ha. 

<html>
 <head>
  <>>
   body {
    position: relative;
    margin: 0;
   }

   iframe {
    border: none;
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
   }
  </>>
 </head>
 <body>
  <iframe src="www.lptech.asia">
  </iframe>
 </body>
</html>

Tiếp theo, Mal thêm 1 thẻ div với z-index lên trên iframe và bao bọc nó bởi đường dẫn xxx.

<html>
 <head>
  <>>
   ...

   ...

   div {
    z-index: 100;
   }
    
   a {
    display: block;
   }
  </>>
 </head>
 <body>
  <iframe src="www.lptech.asia">
  </iframe>
  <div>
    <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lptech.asia&p[title]=Thiết kế website"></a>
  </div>
 </body>
</html>

Bây giờ bất kỳ ai click xem video Ngọc Trinh trên trang của Mal thì đều bị chuyển tới trang mà Mal đã chỉ định RIP.

Rủi ro là gì?

 • Với kĩ thuật này, Mal có thể lấy cắp thông tin đăng nhập của bạn thông qua 1 cái form fake trông có vẻ giống giống trang thật.
 • Lừa người dùng mở web-cam hoặc microphone bằng cách hiển thị các yếu tố vô hình trên trang cài đặt Adobe Flash.
 • Phát tán worms trên các trang mạng xã hội.
 • Phát tán malware bằng cách chuyển hướng người dùng tới link download chương trình độc hại.
 • Quảng cáo lừa đảo.

Ngăn chặn và bảo vệ Clickjacking như thế nào

Clickjacking tấn công bằng cách bao bọc trang web mà người dùng tin tưởng bởi iframe, sau đó render ẩn phần tử này lên trên cùng. Để chắc chắn trang web của bạn đang không bị lạm dụng bởi Clickjacking, bạn cần chắc rằng iframe chỉ được sử dụng cho những trang an toàn. Bạn có thể đưa cho trình duyệt instructions directly thông qua HTTP headers, hoặc với trình duyệt cũ hơn thì sài client-side JavaScript(frame-killing).

X-Frame-Options

X-Frame-Options HTTP header có thể dùng để biểu thị có hoặc không cho phép trình duyệt render các thẻ như <frame>, <iframe>, <object>. Nó được thiết kế đặc biệt để chống clickjacking. Bạn có thể tham khảo tại .

Content Security Policy

Đây là một phần của chuẩn HTML 5 giúp cung cấp phạm bi bảo vệ rộng hơn X-Frame-Options header. Nó được thiết kế như là cách để liệt kê các tên miền có thể sử dụng tài nguyên như là >, fonts, script được phép nhúng.

Để kiểm soát phần được phép nhúng, bạn có thể sử dụng frame-ancestors:

// không cho phép hiển thị trong frame
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'

// chỉ được hiển thị trên chính website gốc
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self'

// được phép hiển thị trên các website được chỉ định
Content-Security-Policy: frame-ancestors *uri*

Frame-Killing

Trên các trình duyệt cũ, cách thường được sử dụng để bảo vệ người dùng khỏi clickjacking là thêm frame-killing JavaScript snippet vào pages.

<>>
 /* Hide page by default */
 html { display : none; }
</>>
<script>
 if (self == top) {
  // Everything checks out, show the page.
  document.documentElement.>.display = 'block';
 } else {
  // Break out of the frame.
  top.location = self.location;
 }
</script>

hoặc với php:

header("X-Frame-Options: DENY");
header("Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'", false);

Giải thích một chút: Khi trang web load, đoạn code trên sẽ kiểm tra domain của trang gốc có khớp với domain của cửa sổ trình duyệt hay không, nếu pass qua bước check thì được phép hiển thị

 

Dịch vụ seo

Tags