Admin Columns Pro – Advanced Custom Fields Addon 3.0.4 Free License - Nulled

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Advanced Custom Fields integration

Admin Column là một WordPress plugin giúp bạn quản lý các cột thông tin hiển thị trong phần quản trị của website như tin tức, trang, danh mục, tag, người dùng, bình luận, thư viện, sản phẩm và nhiều hơn thế nữa. Tất cả dạng dữ liệu đều được Admin Column hỗ trợ nên bạn hoàn toàn làm chủ trang quản trị WorPress.

Admin Columns Pro tương thích 100% với plugin Trường tùy chỉnh nâng cao khi sử dụng tiện ích bổ sung của chúng tôi. Admin Columns Pro cho phép bạn tùy chỉnh bảng danh sách WordPress cho bất kỳ loại bài đăng nào bằng cách thêm các cột. Bằng cách thêm các trường ACF vào bảng danh sách, bạn sẽ hiển thị thông tin có liên quan, làm cho thông tin đó có thể lọc, có thể sắp xếp, có thể chỉnh sửa dễ dàng (nội tuyến & hàng loạt) và bạn có thể xuất nội dung để sử dụng thêm. Có rất nhiều thứ để tiếp thu vì vậy chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về từng tính năng.

Với hơn 330 loại cột dữ liệu khác nhau thông qua Admin Column Pro sẽ mở khóa rất nhiều tính năng cho trang quản trị mặc định của WordPress như lọc, sắp xếp, chỉnh sửa inline và tích hợp hoàn hảo với các plugin phổ biến khác.

Ttang quản trị bài viết với các cột tùy chỉnh như sắp xếp, lọc và có thế chỉnh sửa ngay trên dòng đó

Các tính năng cơ bản của Admin Column Pro bao gồm:

 • Xây dựng giao diện kéo thả
 • Hỗ trợ hơn 330 loại cột dữ liệu khác nhau
 • Hỗ trợ tất cả các loại dữ liệu
 • Sắp xếp & lọc dữ liệu
 • Chỉnh sửa ngay trên dòng
 • Tích hợp hoàn hảo với các plugin phổ biến
  • Advance Custom Field
  • WooCommerce
  • BuddyPress
  • Pod
  • Yoast SEO
  • Toolset
  • NinjaForm
  • Event Calendar

Tải miễn phí Admin Columns Pro – Advanced Custom Fields

Tải miễn phí: Admin Columns Pro – Advanced Custom Fields Addon 3.0.4 Free License - Nulled

Dịch vụ seo