Google Project IDX là gì? Những điều bạn chưa biết về Google Project IDX

5.0/5 (3 Reviews)

Tóm Tắt

Google Project IDXIntelligent Development Xperience. IDX được thiết kế để giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Google Project IDX còn là một môi trường phát triển dựa trên trình duyệt mới được thiết kế để tạo ứng dụng đa nền tảng và web đầy đủ. Nền tảng mới tích hợp các khả năng của AI và cung cấp hỗ trợ cho nhiều khung và ngôn ngữ khác nhau.

Project IDX là một sáng kiến ​​thử nghiệm mới nhằm mục đích đưa toàn bộ quy trình phát triển ứng dụng đa nền tảng, toàn diện của bạn lên đám mây. Project IDX bắt đầu với một không gian làm việc dựa trên web mang lại cảm giác quen thuộc cho việc viết mã nhưng mới mẻ. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình phát triển ứng dụng tốt hơn, đơn giản hơn. Chúng tôi muốn ý kiến ​​đóng góp của bạn khi chúng tôi nỗ lực phát triển ứng dụng tốt hơn.

Đặc điểm nổi bật của Google Project IDX

 • Tích hợp AI: IDX tích hợp các khả năng của AI để giúp các nhà phát triển tự động hóa các tác vụ lập trình, tìm kiếm thông tin và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
 • Hỗ trợ đa nền tảng: IDX hỗ trợ phát triển ứng dụng cho nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm web, Android, iOS và máy tính để bàn.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và khung: IDX hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và khung ứng dụng phổ biến, bao gồm JavaScript, TypeScript, Python, Java, C#, Flutter, Angular, React và Vue.

Cách sử dụng Google Project IDX

Để sử dụng Google Project IDX, bạn cần tạo một tài khoản Google và đăng nhập vào trang web của IDX. Sau khi đăng nhập, bạn có thể tạo một không gian làm việc mới. Không gian làm việc là một môi trường phát triển riêng biệt cho phép bạn lưu trữ mã, cài đặt các công cụ và thư viện cần thiết và chạy ứng dụng của mình.

Xem thêm: Xây dựng với các mô hình Gemini trong Project IDX

Để tạo một ứng dụng mới, bạn có thể sử dụng một trong các mẫu ứng dụng có sẵn trên IDX hoặc tạo ứng dụng của riêng mình từ đầu. Các mẫu ứng dụng cung cấp cho bạn một khởi đầu nhanh chóng và dễ dàng để tạo ứng dụng của mình.

Sau khi tạo ứng dụng của mình, bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng các công cụ và tính năng được tích hợp sẵn trong IDX. IDX cung cấp một trình soạn thảo mã, một trình quản lý gói, một trình gỡ lỗi và các công cụ khác để giúp bạn phát triển ứng dụng của mình.

=> Xem thêm: Gemini AI là gì? So sánh Gemini AI và Chat GPT có gì khác nhau

Tạo không gian làm việc

Không gian làm việc trong IDX là môi trường phát triển chứa mọi thứ bạn cần để phát triển ứng dụng của mình. Nó chứa mã của bạn, trình chỉnh sửa mã (với các plugin phù hợp với dự án của bạn) và chuỗi công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng.

Nó tương tự như việc tạo một dự án mới trong môi trường phát triển Máy tính để bàn cục bộ của bạn, ngoại trừ việc bạn có toàn bộ máy tính và hệ điều hành được cấu hình sẵn và dành riêng cho việc xây dựng một ứng dụng.

Không gian làm việc của Project IDX được tối ưu hóa để chứa một cơ sở mã tại một thời điểm, do đó, bạn có thể tách biệt các môi trường và phần phụ thuộc cấp hệ thống của các ứng dụng khác nhau.

Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng mới, hãy sử dụng các mẫu không gian làm việc được quản lý trong IDX để bắt đầu nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể nhập cơ sở mã ứng dụng hiện có của mình vào IDX.

Để tạo không gian làm việc mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trang này Project IDX

 2. Chọn loại không gian làm việc bạn muốn tạo

   

Template: Tạo không gian làm việc được tải sẵn các tệp và gói cơ bản mà bạn có thể cần. Chọn một trong các mẫu nổi bật hoặc nhấp vào Xem tất cả các mẫu để có danh sách đầy đủ các khung, API và ngôn ngữ có sẵn. Bạn cũng có thể tìm thấy mẫu Không gian làm việc trống trong thư viện mẫu. Kho lưu trữ GitHub: Chọn Nhập kho lưu trữ để sao chép kho lưu trữ GitHub vào không gian làm việc của bạn.

GitHub repository: Chọn Import a repo để sao clone Repo GitHub vào không gian làm việc của bạn

Định cấu hình không gian làm việc của bạn

IDX sử dụng Nix để xác định cấu hình môi trường cho từng không gian làm việc. Nix là một trình quản lý gói chức năng thuần túy và chỉ định các mã định danh duy nhất cho từng phần phụ thuộc, điều này có nghĩa là môi trường của bạn có thể chứa nhiều phiên bản của cùng một phần phụ thuộc một cách liền mạch. Nó cũng có thể tái sản xuất và khai báo.

Trong ngữ cảnh của IDX, điều này có nghĩa là bạn có thể chia sẻ tệp cấu hình Nix của mình trên các không gian làm việc để tải cùng một cấu hình môi trường. Tìm hiểu thêm về Nix + IDX.

Tạo hoặc chỉnh sửa tệp .idx/dev.nix

Cấu hình môi trường được xác định trong tệp .idx/dev.nix trong kho lưu trữ mã của bạn. Tệp này cho phép bạn chỉ định các gói được cài đặt, biến môi trường và phần mở rộng Mã OSS.

Xem tệp .idx/dev.nix mẫu sau để biết cấu hình môi trường không gian làm việc cơ bản cho phép xem trước ứng dụng trong IDX:

{ pkgs, ... }: {

 # Which nixpkgs channel to use.
 channel = "stable-23.05"; # or "unstable"

 # Use https://search.nixos.org/packages to find packages
 packages = [
  pkgs.nodejs_18
 ];

 # Sets environment variables in the workspace
 env = {
  SOME_ENV_VAR = "lptech.asia - don't copy";
 };

 # Search for the extensions you want on https://open-vsx.org/ and use "publisher.id"
 idx.extensions = [
  "angular.ng-template"
 ];

 # Enable previews and customize configuration
 idx.previews = {
  enable = true;
  previews = [
   {
    command = [
     "npm"
     "run"
     "start"
     "--"
     "--port"
     "$PORT"
     "--host"
     "0.0.0.0"
     "--disable-host-check"
    ];
    manager = "web";
    id = "web";
   }
  ];
 };
}

Áp dụng cấu hình mới

Bất cứ khi nào bạn thêm hoặc cập nhật tệp cấu hình dev.nix, IDX sẽ hiển thị lời nhắc ở góc dưới bên phải để Xây dựng lại môi trường. Thời gian cần thiết để xây dựng lại môi trường tùy thuộc vào số lượng gói mà cấu hình của bạn cần.

Hỗ trợ code với IDX AI

Dự án IDX hỗ trợ quy trình phát triển của bạn với các tính năng viết mã hỗ trợ bởi AI sau:

 • Đề xuất hoàn thành mã khi bạn nhập: Tính năng này dự đoán và đề xuất các đoạn mã có thể phù hợp với những gì bạn đang viết, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Thanh bên trợ lý trò chuyện giúp tạo, dịch và giải thích mã: Thanh bên này cung cấp một giao diện tương tác để bạn có thể yêu cầu IDX AI tạo mã mới, dịch mã sang các ngôn ngữ khác hoặc giải thích mã hiện có.
 • Các hành động trực tuyến mà bạn có thể thực hiện trên các đoạn mã đã chọn: Bạn có thể chọn các đoạn mã và yêu cầu IDX AI thực hiện các hành động cụ thể, chẳng hạn như làm cho mã dễ đọc hơn, tối ưu hóa mã hoặc phát hiện các lỗi tiềm ẩn.

Hãy thận trọng khi sử dụng mã được đề xuất. IDX AI đang trong giai đoạn xem trước và có thể đưa ra các phản hồi không chính xác. Hãy xác thực tất cả mã được hỗ trợ bởi AI và điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn trước khi sử dụng nó trong một dự án thực tế. Ngoài ra, nếu bạn không muốn các lời nhắc của mình được sử dụng làm dữ liệu đào tạo để cải thiện IDX AI, đừng sử dụng trợ lý trò chuyện và tắt tính năng hoàn thành mã trong Cài đặt không gian làm việc của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Trợ giúp viết mã tổng hợp.

Dưới đây là cách tạo mã và đặt câu hỏi với IDX AI:

Mở Project IDX.

Nhấp vào biểu tượng IDX AI ở cuối không gian làm việc hoặc nhấn Cmd+Shift+Space (Ctrl+Shift+Space trên ChromeOS, Windows hoặc Linux). Thanh bên trò chuyện IDX AI sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nhớ nhấp vào "Tìm hiểu thêm" và đọc về "Trợ giúp viết mã tổng hợp".

Nhập câu hỏi hoặc chủ đề vào trường nhập liệu nhắc.

Để đặt câu hỏi về một đoạn mã cụ thể, hãy chọn mã đó và nhấp chuột phải vào nó.

Menu IDX AI sẽ xuất hiện, liệt kê các hành động bạn có thể thực hiện trên đoạn mã đã chọn, bao gồm "Giải thích mã này" hoặc "Thêm nhận xét vào mã này".

Khả năng tương thích

Google Project IDX hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai. IDX tương thích với các trình duyệt web hiện đại, bao gồm Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Tương lai của Google Project IDX

Google đang tiếp tục phát triển Google Project IDX. Google có kế hoạch bổ sung các tính năng mới và cải thiện hiệu suất của IDX trong tương lai.

IDX có tiềm năng trở thành một công cụ phát triển ứng dụng quan trọng cho các nhà phát triển. IDX có thể giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Dịch vụ seo