Phân biệt ISSET() - EMPTY() - IS_NULL() trong PHP

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Hiểu về ISSET - EMPTY - IS_NULL trong PHP

PHP có các hàm khác nhau có thể được sử dụng để kiểm tra giá trị của một biến. Ba hàm hữu ích cho hàm này là isset (), empty () và is_null (). Tất cả các hàm này trả về một giá trị boolean. Nếu các chức năng này không được sử dụng đúng cách, chúng có thể gây ra các kết quả không mong muốn.

isset () và empty () thường được xem như các hàm ngược lại, tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng. Trong bài này tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa các chức năng này.

Value of variable ($var)isset($var)empty($var)is_null($var)
“” (an empty string)bool(true)bool(true) 
” ” (space)bool(true)  
FALSEbool(true)bool(true) 
TRUEbool(true)  
array() (an empty array)bool(true)bool(true) 
NULL bool(true)bool(true)
“0″ (0 as a string)bool(true)bool(true) 
0 (0 as an integer)bool(true)bool(true) 
0.0 (0 as a float)bool(true)bool(true) 
var $var; (a variable declared, but without a value) bool(true)bool(true)
NULL byte (“\ 0″)bool(true)  

isset() là gì ?

isset - Xác định nếu một biến được đặt và không phải là NULL. Nói cách khác, nó trả về true chỉ khi biến không phải là null.

Phân biệt ISSET() - EMPTY() - IS_NULL() trong PHP

Xem Thêm: PHP manual – isset()

empty() là gì?

 

- empty() Xác định xem biến có trống không

Nói cách khác, nó sẽ trả về true nếu biến là một chuỗi rỗng, false, array (), NULL, “0 ?, 0 và một biến chưa được đặt.

Xem Thêm: PHP Manual – empty()

is_null() là gì ?

is_null - Tìm một biến là NULL

Nói cách khác, nó trả về true chỉ khi biến là null. is_null () đối diện với isset (), ngoại trừ một sự khác biệt mà isset () có thể được áp dụng cho các biến không xác định, nhưng is_null () chỉ với các biến được khai báo.

Bảng dưới đây là một tham chiếu dễ dàng cho những chức năng này sẽ trả lại cho các giá trị khác nhau. Các khoảng trắng có nghĩa là hàm trả về bool (false).

Xem thêm: PHP Manual – is_null()

 Đó là lý do tôi viết bài này, nhiều bạn bây giờ không phân biệt được đâu là isset, đâu là is_null luôn . hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn bổ trợ được thêm một tí kiến thức cũ nhé.

BIÊN SOẠN:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ LP

Giấy phép cung cấp dịch vụ Viễn thông số:0315561312/GP – BTTTT cấp ngày 13 tháng 03 năm 2019

Địa chỉ: 96/76 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, HCMC

Hotline: 0963 400 885

Mail: ceo@levanphu.info

Dịch vụ seo

Tags