Tìm hiểu về Elasticsearch

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

Elasticsearch là gì?

ElasticSearch là một cổ máy giúp giải quyết việc tìm kiếm là công cụ phân tích và tìm kiếm phân tán, có khả năng giải quyết một số lượng lớn các trường hợp sử dụng. Elasticsearch được xây dựng để hoạt động như một server cloud theo cơ chế của RESTful, phát triển bằng ngôn ngữ java

 • Mục tiêu của elasticsearch ở đây là tìm kiếm, phân tích dữ liệu bằng thời gian thật
 • Các nguồn dữ liệu mà elasticsearch có thể phân tích gồm: MsSQL, MySQL, PostgreSQL, … mà cũng có thể là các bản text, gmail, pdf, ... miễn sao nó là dữ liệu văn bản là được.
 • Elastic search được áp dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như php, java ... Bạn có thể xem bài viết Elastic Search với Laravel
 • Ngoài ra Khi kết hợp Elasticsearch với Kibana còn tạo ra công cụ tuyệt vời nữa đó.

Elasctic Search là gì?

Search Engine là gì ?

Search Engine (tên đầy đủ là Web Search Engine) – Công cụ tìm kiếm là một loại hệ điều hành được thiết kế với chức năng tìm kiếm các thông tin trên mạng World Wide Web. Khi người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm, họ sẽ cần phải nhập một từ khóa (keyword) của chủ đề mình cần tìm hiểu để có thể nhận về một bảng kết quả có chức các trang web, hình ảnh. video, địa chỉ bản đồ (đối với tên địa danh) hoặc các loại files tài liệu,… có liên quan đến chủ đề tìm kiếm đó.

Ưu điểm và Nhược điểm:

 • Ưu điểm của elastic search

  • Tốc độ: dùng elasticsearch trả về giá trị rất nhanh, vì chỉ cần tìm kiếm 1 term là trả về các giá trị liên quan tới term đó
  • Xây dựng trên Lucene: Vì được xây dựng trên Lucene nên Elastice Search cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn bản (full-text) mạnh mẽ nhất.
  • Hướng văn bản: Nó lưu trữ các thực thể phức tạp dưới dạng JSON và đánh index tất cả các field theo cách mặc định, do vậy đạt hiệu suất cao hơn.
  • Giản đồ tự do: Nó lưu trữ số lượng lớn dữ liệu dưới dạng JSON theo cách phân tán. Nó cũng cố gắng phát hiện cấu trúc của dữ liệu và đánh index của dữ liệu hiện tại, làm cho dữ liệu trở nên thân thiện với việc tìm kiếm.
 • Nhược điểm của elastic search

  • Elasticsearch được thiết kế cho mục đích search, do vậy với những nhiệm vụ khác ngoài search như CRUD (Create Read Update Destroy) thì elasticsearch kém thế hơn so với những database khác như Mongodb, Mysql …. Do vậy người ta ít khi dùng elasticsearch làm database chính, mà thường kết hợp nó với 1 database khác.
  • Trong elasticsearch không có khái niệm database transaction , tức là nó sẽ không đảm bảo được toàn vẹn dữ liệu trong các hoạt động Insert, Update, Delete.Tức khi chúng ta thực hiện thay đổi nhiều bản ghi nếu xảy ra lỗi thì sẽ làm cho logic của mình bị sai hay dẫn tới mất mát dữ liệu. Đây cũng là 1 phần khiến elasticsearch không nên là database chính.
  • Không thích hợp với những hệ thống thường xuyên cập nhật dữ liệu. Sẽ rất tốn kém cho việc đánh index dữ liệu.

Elasctic Search là gì?

Một số khái niệm cơ bản:

Cluster: Cluster là một tập hợp các node - nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu, thực hiện đánh index và search giữa các node. 1 cluster được xác định bằng 1 'unique name'. Nếu như các cluster có tên trùng nhau sẽ dẫn tới hiện tượng các node join nhầm cluster. Do vậy nên tên của cluster phải là 'unique'.

Chẳng hạn: các cluster trên các môi trường dev, staging và production có thể được đặt tên là 'logging-dev', ‘logging-stage', và 'logging-prod' thay vì để tên giống nhau 'logging'. Việc đặt tên như vậy sẽ giúp tránh được việc NODE thuộc môi trường product join "nhầm" CLUSTER trên môi trường dev.

Elasctic Search là gì?

 • Node: Mỗi node là 1 server bên trong Cluster, là nơi lưu trữ dữ liệu, tham gia thực hiện việc đánh index của cluster, và thực hiện search. Cũng như cluster, mỗi node được xác định bởi 1 unique name của cluster đó. Unique Name này mặc định là 1 chuỗi random UUID ( Universally Unique IDentifier, hiểu nôm na là một trình tạo ID duy nhất trên toàn cầu) và được gán giá trị ngay khi node được start up.

 

 • Inverted Index: INDEX là 1 nơi chứa các DOCUMENT liên quan tới nhau. Hiểu nôm na INDEX là nơi sẽ giúp lưu trữ và thao tác với dữ liệu khi cần (Searching). Thay vì index theo từng đơn vị row(document) giống như mysql thì nó sẽ biến thành index theo đơn vị term. Cụ thể hơn, Inverted index là một cấu trúc dữ liệu, nhằm mục đích map giữa term và các document chứa term đó. 

Elasctic Search là gì?

 • Document: Document đơn giản là 1 đơn vị cơ bản nhất để có thể đánh index. Và cũng có thể coi nó tương tự Rows (hay Record) trong Sql. Trong Elasticsearch, Document được lưu dưới dạng JSON.

 

 • Mapping: MAPPING là quá trình xử lý cách mà các DOCUMENT sẽ được index và lưu trữ như thế nào. MAPPING giúp chúng ta cùng lúc khởi tạo 1 field & định nghĩa các field đó được index.

 

 • Field: Một field giống như 1 cặp key-value. Value có thể là 1 giá trị đơn giản (string, integer, date), hay có thể là 1 cấu trúc lồng nhau như array hay object. Một field cũng tương tự như 1 cột của bảng trong db.

 

 • Type: Một type gần giống như 1 bảng (table) trong database. Mỗi type có 1 danh sách các trường được chỉ định cho documents của type đó.

Kết Luận

Elasticsearch là một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm cực kì mạnh mẽ và nhanh chóng, nhưng không phải dự án nào áp dụng Elasticsearch là hiệu quả, trái lại nó còn phát sinh ra nhiều lỗi không mong muốn. Vì vậy, hãy xem xét thật kỹ về yêu cầu của dự án trước khi áp dụng Elasticsearch vào.

Dịch vụ seo

Tags