Cài đặt OPCache tối ưu tốc độ PHP trong CentOS 7

5.0/5 (1 Reviews)

Tóm Tắt

OPcache là một module của PHP hỗ trợ cho việc tối ưu tốc độ và Caching khi thiết kế hệ thống website bằng php. Ngoài ra Cache còn được sử dụng trong nhiều dự án lớn. OPcache là 1 trong số đó. Dịch vụ tối ưu tốc độ website của LPTech cũng chú trọng đến việc caching.

Ngoài Opcache ra còn có Redis cũng hỗ trợ tốt việc caching và tăng tốc độ website: Cách cài đặt Redis Cache Server trên CentOS 7/6

Một trong nhiều lý do khiến PHP nổi tiếng là vì nó có nhiều phần mở rộng trong bản phân phối mặc định của nó, một ví dụ là OPcache .

Opcache là gì

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để phát triển ứng dụng, bạn sẽ tìm thấy nó trên mọi máy chủ lưu trữ web. Các hệ thống quản lý nội dung ( CMS ) phổ biến nhất được viết bằng PHP , như WordPressDrupal và Joomla .

Opcache là gì và nó hoạt động như thế nào?

Ban đầu được gọi là Zend Tối ưu hóa + , Opcache (được giới thiệu trong PHP 5.5.0 ) là một phần mở rộng PHP mạnh mẽ được xây dựng để nâng cao hiệu suất PHP do đó tăng hiệu suất ứng dụng tổng thể. Nó có sẵn như là một phần mở rộng thông qua PECL cho các phiên bản PHP 5.2 , 5.3 và 5.4 . Nó hoạt động bằng cách lưu trữ mã byte kịch bản được biên dịch sẵn trong bộ nhớ dùng chung, do đó loại bỏ nhu cầu PHP để tải và phân tích các tập lệnh theo từng yêu cầu.

Opcache là gì

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt và định cấu hình OPcache trong CentOS 7 cho một phiên bản PHP cụ thể.

Cài đặt tiện ích mở rộng Opcache PHP trong CentOS 7

1. Trước tiên hãy bắt đầu bằng cách cài đặt kho lưu trữ EPEL và tiếp theo là kho lưu trữ REMI trên hệ thống của bạn, như sau.

# yum update && yum install epel-release
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm  

2. Tiếp theo, bạn cần cài đặt yum-utils , một bộ các tiện ích để mở rộng các tính năng mặc định của yum; chúng giúp bạn quản lý kho yum cũng như các gói mà không cần cấu hình thủ công và hơn thế nữa.

yum install yum-utils

3. Khi bạn đã cài đặt yum-utils , hãy sử dụng yum-config-manager để bật kho lưu trữ Remi làm kho lưu trữ mặc định để cài đặt các phiên bản và mô-đun PHP khác nhau .

# yum-config-manager --enable remi-php55		#For PHP 5.5
# yum-config-manager --enable remi-php56		#For PHP 5.6
# yum-config-manager --enable remi-php70 		#For PHP 7.0
# yum-config-manager --enable remi-php71		#For PHP 7.1
# yum-config-manager --enable remi-php72		#For PHP 7.2

4. Bây giờ cài đặt tiện ích mở rộng Opcache và xác minh phiên bản PHP của bạn để xác nhận rằng nó đã cài đặt tiện ích mở rộng Opcache bằng các lệnh sau.

# yum install php-opcache		
# php -v

Kiểm tra tiện ích mở rộng OpCache PHP

Định cấu hình tiện ích mở rộng Opcache PHP trong CentOS 7

5. Tiếp theo, định cấu hình OPcache bằng cách chỉnh sửa tệp /etc/php.d/10-opcache.ini (hoặc /etc/php.d/10-opcache.ini ) bằng trình chỉnh sửa yêu thích của bạn.

vim /etc/php.d/10-opcache.ini

Các cài đặt sau sẽ giúp bạn bắt đầu với việc sử dụng OPcache và thường được khuyến nghị là hiệu suất tốt. Bạn có thể kích hoạt một cấu hình bằng cách bỏ ghi chú nó.

opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=4000
opcache.revalidate_freq=60
opcache.fast_shutdown=1

6. Cuối cùng, khởi động lại máy chủ web của bạn để Opcache bắt đầu hoạt động.

# systemctl restart nginx
OR
# systemctl restart httpd

Đó là tất cả! Opcache là một phần mở rộng PHP được xây dựng để cải thiện hiệu suất PHP. Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích cách cài đặt và định cấu hình OPcache trong CentOS 7 .

 Opcache là gì

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ seo